Powłoki walców i wałków- czy faktycznie mają aż tak duże znaczenie?